O nás

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele VodyO nás

Centrum pre deti a rodiny sa nachádza v prostredí Slovenského raja.

Starostlivosť o deti sa realizuje v kmeňovej budove Mlynky – Biele Vody, v rodinnom dome v Rožňave a v 17. profesionálnych rodinách.

V kmeňovej budove sa nachádzajú tri špecializované samostatné skupiny 1 ŠSS s ošetrovateľskou starostlivosťou a 2 ŠSS s opatrovateľskou starostlivosťou.

V kmeňovej budove je sústredené aj vedenie CDR s administratívou a sídlo tu majú aj členovia CPPR.

V rodinnom dome v Rožňave sa zabezpečuje starostlivosť 10 deťom v samostatnej skupine.

Od r. 2006 bola postupne vytvorená sieť profesionálnych rodín. V 17 PNR pri naplnení kapacity v PR, sa vytvorili podmienky pre 32 detí.

Celkový počet zamestnancov v CDR tvorí 63 zamestnancov, s primeraným vzdelaním na jednotlivých pracovných pozíciách.

Spisová dokumentácia umiestnených detí sa vedie priebežne. Všetky deti majú vypracovaný plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, na ktorých participujú príslušné ÚPSVaR a obce. Vzhľadom na vek detí, ktoré sú umiestnené v profesionálnych rodinách, je sociálna práca okrem sanácie rodinného prostredia zameraná viac na umiestňovanie detí do náhradnej rodinnej starostlivosti, kde sú počty každoročne vyššie, ako návraty detí do pôvodných biologických rodín.

V samostatnej skupine je práca s deťmi sústredená na ich vzdelávanie a udržiavanie kontaktov s biologickou rodinou, s možnou perspektívou vrátenia detí k vlastným rodinám.

V špecializovaných samostatných skupinách s opatrovateľskou starostlivosťou je práca s deťmi zameraná na rozvoj všetkých oblastí vývinu, s prihliadnutím na mentálne postihnutie detí.

 

Ocenenie Detského domova

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Aktuality

  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Program centra

    Pridané/aktualizované: 03.01.2019
  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Výročná správa za rok 2020

    Pridané/aktualizované: 15.03.2021
  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Ponuka práce

    Pridané/aktualizované: 02.01.2020

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele VodyRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec